ÜYELİK

Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin hedeflerini onaylayan ve ilerletmekle ilgilenen tüm seçkin birey, kurum ve kuruluşlara üyelik açıktır.


ÜYELİK TÜRLERİ


KURUMSAL ÜYE

Yönetim Kurulunun salt oyu ile üyeliğe kabul edilen Yüksek Öğretim Kurumlarıdır.


TAM ÜYE

Yönetim Kurulunun salt oyu ile üyeliğe kabul edilen Eğitim ve öğretim amaçlı devlet kurumları, kuruluşlar, dernekler, meslek örgütleridir.


PROFESYONEL ÜYE

En az bir Yönetim Kurul Üyesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluk oyu ile seçilen Yüksek öğrenim kurumlarının akademik ya da idari kadrolarında bulunan bireylerdir. Profesyonel üyelik, üç yıl süre ile sınırlı olup üye yeniden seçilebilir.


ONURSAL ÜYE

En az bir Yönetim Kurul Üyesi tarafından bireyin katkıları ve başarıları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve tavsiye ile birlikte önerilen ve Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluk oyu ile seçilen; Konseye ya da amaçlarına sıra dışı katkıları bulunan bireylerdir. Onursal üyelik, üç yıl süre ile sınırlı olup üye yeniden seçilebilir.


ÜYELİK ÜCRETLERİ


Kurumsal Üyeler, Tam Üyeler ve Profesyonel Üyeler Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık aidatları ödeyeceklerdir. Belirlenmiş yıllık aidatlarını ödemede iki yıl geciken Üyeler Konseyden çekilmiş sayılır ve üyelikleri düşer. Onursal Üyeler aidat ödemez ve Genel Kurulda oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üye aidatları yıllık 10,000$, 5,000$ veya 2,000$ olarak alternatifli uygulanacaktır. Her üye üniversitesinin gelişmişlik düzeyine, eğitim kariyerine ve seviyesine bağlı olarak yukarda belirtilen alternatiflerden birini seçerek ve ödeyeceği aidatı kendisi belirleyecektir. Yeni üyelerin üyelikleri üyelik aidatının yatırılması ve üyelik müracaatının yapılması ve kabulü ile başlar. Yıllık üye aidatları ise her yılın Ocak ve Şubat ayı içerisinde yatırılacaktır.


ÜYELİĞE UYGUNLUK

Bir adayın üyeliğe uygunluğu hakkında Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu; üyeler aidatlarını ödese bile üyelik gereklerini ve görevlerini yerine getirmeyen üyelerin üyeliklerini sona erdirebilir.


ÜYELİK FORMU


Üye formunu doldurup fax ya da posta yoluyla bize iletebilirsiniz.