• cumhurbaşkanı-prag.jpg
 • cumhurbaşkanı-uçak.jpg
 • övünç madalyası.jpg
 • slide-223.jpg
 • 3.jpg
 • E1.jpg
 • E2.jpg
 • E4.jpg
 • E5.jpg
 • E-16.jpg
 • tvprogram.jpg
 • E6.jpg
 • tvprogram2.jpg
 • E7.jpg
 • newE39.jpg
 • E8.jpg
 • newE22.jpg
 • tarama0001.jpg
 • E9.jpg
 • tarama0007.jpg
 • gül.jpg
 • lahor2.jpg
 • lahor.jpg
 • 2.1-ankara0009.jpg
 • E31.jpg
 • 22-slovenya0002.jpg
 • 6.1-kıbrıs0001.jpg
 • E29.jpg
 • 3.1-genek-kurul0005_56f07033387f1.jpg
 • musul.jpg
 • 1.2-stanbul.jpg
 • 4.1.1-2.genek-kurul0002_56f075e38e30a.jpg
 • 4.1.1-2.genek-kurul0006.jpg
 • E3.jpg
 • konferans.jpg
 • bjk.jpg
 • E12.jpg
 • E17-2.jpg
 • E17.jpg
 • büyükelçi.jpg
 • E11.jpg
 • ankara3.jpg
 • E15.jpg
 • ateşe.jpg
 • 12.jpg
 • ankara2.jpg
 • hollanda.jpg
 • E13.jpg
 • abudabi.jpg
 • 22-slovenya0003.jpg
 • newE34.jpg
 • E19.jpg
 • newE30.jpg
 • 11 - 12 - Erbil0001.jpg
 • newE28.jpg
 • E38.jpg
 • newE26.jpg
 • E27.jpg
 • newE25.jpg
 • E18.jpg
 • newE21.jpg
 • E20.jpg
 • kıbrıs2.jpg
 • E24.jpg
 • ırak.jpg
 • E37.jpg
 • E35.jpg
 • imza.jpg
 • 4.jpg
 • 1.jpg

BAŞKANIN MESAJI

Tarih boyunca coğrafyamız, ilmi, dini, felsefi bilim insanları yetiştirmiş ve bilimsel yöntemlerde öncülük yapmıştır; bulunduğumuz coğrafyanın tüm dünya ve medeniyetlere büyük katkıları olmuştur. Daha erken dönemlerde ve özellikle yakın tarihe baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu döneminde; ülkemiz, batı ile doğu arasında ticari ve sosyal bağları nedeniyle akademik ve kültürel bir köprü vazifesi üstlenmiş; bu vesileyle dünyaca ünlü bilim insanlarının yetişmesine, bilgi mirasının aktarımı ve bilimin kıtalararası paylaşımına olanak sağlamıştır.

Günümüzde toplumlarımız, üniversiteler ve uluslararası ilişkilerin bütün kapsamı, gün geçtikçe hızlanan bir değişim dönemindedir. Bilginin üretimi ve yayılımındaki hızlı artış ve iletişim teknolojilerinin gelişimi, toplumları yüksek öğretim ve araştırma kapasitelerini yeniden düzenleyerek, belirli bir düzeye ulaşmaya zorunlu kılmıştır. Bir yandan küreselleşmenin yoğunlaştığı son yıllarda, bizim de içinde olduğumuz bölge olan, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya`da yüksek öğretim düzeyindeki geri kalmışlığın belirgin olarak varlığını sürdürmesi, dünyadaki gidişe tezat oluştururken; diğer yandan küreselleşme, karşılıklı etkileşimi kolaylaştırmaktadır ancak, rekabeti yoğunlaştırmıştır. Böylece araştırma ve yüksek öğretim açısından üniversiteler arasındaki eşitsizlik ve dazavantajlar daha çok açığa çıkmıştır.  

Sosyokültürel değerleri ve hatta sorunları benzer olan bu coğrafyada, entelektüellerin bir araya gelmesi, ortak değerleri yeniden değerlendirip yeni ortaklıklar kurmasının zamanı çoktan gelmiş bulunuyor. Devamı ...


Orhan Hikmet AZİZOĞLU
Uluslararası Üniversiteler Konseyi

Kurucu Başkanı​

MİSYONUMUZ

Dahili misyonu kapsamında IUC'nin temel amacı, uluslararası taleplere yanıt verebilecek düzeye ulaşmaları için bilgi, işbirliği, açık görüşlülük ve iyi niyet çerçevesinde üniversitelere destek sağlamaktır. Konseyin biraraya getirdiği ve getireceği üniversiteler ve ülkeler açısından geniş tabanlılık ve çeşitlilik; ülkeler ve bölgeler arasında gelişmişlikteki düzey farklılıkları nedeniyle git gide daha çok büyüyen mesafeleri kapatacak niteliktedir.

IUC'nin harici misyonu kapsamında ise ihtiyaçları gereği öncelikle Asya, Afrika ve Balkan Ülkeleri olmakla birlikte tüm dünya genelinde üniversiteleri çeşitli uluslararası kuruluşlarla birebir ilişkilerde temsil ederek, topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmesi için... 

Devamı...​​


DUYURULAR


GENEL KURUL TOPLANTI İLANI ​​​​​​​

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER KONSEYİ BAŞKANLIĞINDAN 


     Konseyimizin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.02.2017 Pazartesi günü saat 09.00’da Ankara’da Hilton Garden Inn - Ankara Oteli’nde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 04.03.2017 Cumartesi günü saat 09.00’da Hilton Garden Inn - Ankara Oteli’nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. ​​​​​​​

     Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur. 

​​​​​​​


ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELER KONSEYİ

KURUCU YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

ORHAN HİKMET AZİZOĞLU  
GÜNDEM


1. Toplantı Açış Konuşmasının Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu tarafından yapılması,

2. Yoklama,

3. Divan Kurulunun Oluşturulması,

4. Gündem Maddelerinin Okunması ve gündeme geçilmesi,

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, tahmini  Bütçe ve Denetim Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve kurulların ibrası,

6. Tüzükte teklif edilecek değişikliklerin yapılması,

7. Yeni Kurulların Oluşturulması,

8. Gelecekle İlgili Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Dileklerin Alınması,

9. Tüm Katılımcılara Açık Kapanış Konuşmaları,

10. Aile Fotoğrafı Çekimi,

11. Genel Kurul Kapanışı.​​​​​​​