AKADEMİ VE BİLİM KURULUProf.Dr. Ahmet Anwar Amin Dezaye 

Akademi ve Bilim Kurulu Başkanı

Salahhaddin Üniversitesi Rektörü

IRAKProf.Dr. Ahmad Kawesa Sengendo 

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Uganda İslam Üniversitesi Rektörü

UGANDAProf.Dr. Mohamed Sayed Kakar

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Kabul Politeknik Üniversitesi Rektörü

AFGANİSTANProf.Dr. Reza Ranlbar Karimi

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Asr Rafsancan Üniversitesi Rektörü

İRANProf.Dr. M.Warrag Omar 

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Gezira Üniversitesi Rektörü

SUDANProf.Dr. Al Suhaıbı

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

IBB Üniversitesi Rektörü

YEMENProf.Dr. Mariwan Ahmed Rasheed 

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Human Development Üniversitesi Rektörü

IRAKProf.Dr. Munawar Ahmad

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Imperial College Of Business Studies Rektörü

PAKİSTANProf.Dr. Kudbettin Demirdağ

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Fırat Üniversitesi Rektörü

TÜRKİYEProf.Dr. Necdet Osam 

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü

KKTCProf.Dr. Khalid Abdulaziz Ambusaidi 

Akademi ve Bilim Kurulu Üyesi

Higher Colleges Of Technology Rektörü

B.A.E