MİSYONUMUZ

Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin amacı, öncelikle Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri ile diğer bölgelerde bulunan Yükseköğretim Kurumlarının ekonomik ve akademik teknik proje ve eğitim alanlarında işbirliğini sağlamak ve yükseköğretimde bölgesel ve uluslararası ortak değerleri yaşatmak ve geliştirmektir. Bu amaçla IUC'nin dahili misyonu, üyelerini, üniversite Camiasının ve Yüksek öğretim Kurumlarının birbirine bağlayıcı nitelikte hizmetler sunmak; harici misyonu ise işbirliği sağladığı kurum, kuruluş ve üniversiteleri uluslararası düzeyde temsil etmektir. IUC, üyelerinin ve toplumun Yükseköğretim ’den yeterli düzeyde faydalanmasını sağlamayı sosyal bir sorumluluk olarak görmektedir.


Dahili misyonu kapsamında IUC'nin temel amacı, uluslararası taleplere yanıt verebilecek düzeye ulaşmaları için bilgi, işbirliği, açık görüşlülük ve iyi niyet çerçevesinde üniversitelere destek sağlamaktır. Konseyin biraraya getirdiği ve getireceği üniversiteler ve ülkeler açısından geniş tabanlılık ve çeşitlilik; ülkeler ve bölgeler arasında gelişmişlikteki düzey farklılıkları nedeniyle git gide daha çok büyüyen mesafeleri kapatacak niteliktedir.


IUC'nin harici misyonu kapsamında ise ihtiyaçları gereği öncelikle Asya, Afrika ve Balkan Ülkeleri olmakla birlikte tüm dünya genelinde üniversiteleri çeşitli uluslararası kuruluşlarla birebir ilişkilerde temsil ederek, topluma karşı sorumlulukların yerine getirilmesi için Yüksek Öğretime destek sağlayan birliktelikler oluşturmaktır.


Uluslararası Üniversiteler Konseyi, faaliyet alanına giren üye Yüksek Öğretim Kurumlarının eğitim ve araştırmaya yönelik tüm faaliyetlerini teşvik edip geliştirilmesi amaçlarına ulaşmak için;


1. Ön lisans ve lisans alanlarında faaliyetlerini sürdüren kurum birimlerinin uluslararası öğrenci değişimlerini teşvik eder,


2. Yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin ders ve tezlerinin tamamını veya bir kısmını başka ülkelerdeki üniversitelerde yapmasını özendirir ve gerekli altyapıyı oluşturmada yardımcı olur,


3. Araştırma projelerinin yürütülmesinde çeşitli ülkelerdeki üniversitelerin bir araya gelmelerini ve müşterek projeler üretmelerini destekler,


4. Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası ve yerel girişimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi istikametinde eğitim ve öğretim amaçlı kurum ve kuruluşların kurulmasını sağlar.


5. Uluslararası eğitimle; üyeler, üye eğitimcileri, idareciler, danışmanlar ve öğrenciler arasında bilgi toplama, geliştirme ve yayma fırsatları oluşturur.